Liên hệ

TRƯỜNG THCS MỸ THỊNH

Địa chỉ:  Lê Xá, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Hoàng Thanh Tuấn
Điện thoại: 
Email: thcsmythinh@gmail.com